COACH Quick Scan frågeformulär för föräldrar

Quick Scan - självskattning för föräldrar


Vad handlar det här verktyget om?

Detta verktyg är ett frågeformulär som gör det möjligt för dig att själv bedöma era barns skola. Feedback från Quick Scan frågeformulär kommer att ge värdefull information om områden som kan utvecklas inom skolan för att skapa en god lärmiljö och främja skolnärvaron och förhindra skolavhopp.

Hur fungerar det?

Frågorna nedan är uppdelade i 6 olika avsnitt. För varje fråga ska du ange om du håller med och på vilken nivå du samtycker genom att klicka på lämplig knapp bredvid varje påstående. När du är klar klickar du på knappen ”Visa resultat” längst ner.

Du kan använda Hoppa över avsnitt button to skip a Section if it's not relevant to you. However, you must compelete a minimum tre avsnitt för att få dina resultat.

Vilka resultat ger verktyget?

När du har fyllt i frågeformuläret och klickat på knappen Visa resultat får du en lista över områden som vi rekommenderar att du fokuserar mer på, samt ett radardiagram med detaljerade resultat. Tänk på att resultaten inte sparas automatiskt - för att spara diagrammet högerklickar du på det och väljer sedan att spara det som en bild. Resultaten kan bara ses av dig och sparas eller delas inte med någon annan.

Mitt barns skolas insats

1. Instämmer inte alls 2. Instämmer till liten del 3. Neutral (varken eller) 4. Instämmer till stor del 5. Instämmer helt
1. Arbetar hårt för att se till att eleverna gör bra ifrån sig.
2. Erbjuder aktiviteter som tillgodoser elevernas intressen och talanger.
3. Tillhandahåller undervisningsmaterial som återspeglar elevernas kultur och identitet.
4. Har en stödjande inlärningsmiljö för eleverna.
5. Har en stödjande inlärningsmiljö med emotionellt stöd för dem som riskerar att lämna skolan i förtid, t.ex. individuellt inlärningsstöd och flexibla inlärningsmetoder. 

Mitt intryck av säkerhet och tryghet i skolan rent generellt

1. Instämmer inte alls 2. Instämmer till liten del 3. Neutral (varken eller) 4. Instämmer till stor del 5. Instämmer helt
6. Mitt barns skola har tydliga regler för uppförande.  
7. Överlag tycker jag att det är en säker och trygg skola.
8. Skolans regler upprätthålls konsekvent.  
9. Skolans regler och förfaranden är rättvisa. 
10. Skolan har formulerat en vision och har tydliga och förankrade värderingar om en trygg och inkluderande skola.

Mitt intryck av säkerheten i skolan elever emellan

1. Instämmer inte alls 2. Instämmer till liten del 3. Neutral (varken eller) 4. Instämmer till stor del 5. Instämmer helt
11. Bråk mellan elever är sällsynta på denna skola.
12. Vissa elever blir regelbundet trakasserade t ex  kallade öknamn, hackade på,  retade av andra elever eller slagna.
13. Incidenter med rasism är sällsynta på denna skola. 
14. Mobbningsincidenter är sällsynta på denna skola.

Mitt intryck av säkerhet i skolan, ur mitt barns perspektiv

1. Instämmer inte alls 2. Instämmer till liten del 3. Neutral (varken eller) 4. Instämmer till stor del 5. Instämmer helt
15. Mitt barn känner sig tryggt i skolan. 
16. Mitt barn känner sig tryggt på väg till och från skolan. 
17. Mitt barn känner sig tryggt på skolans toaletter. 
18. Mitt barn känner sig tryggt i klassrummet.

Mellanmänskliga relationer (skola-elever)

1. Instämmer inte alls 2. Instämmer till liten del 3. Neutral (varken eller) 4. Instämmer till stor del 5. Instämmer helt
19. Mitt barn gillar den här skolan.
20. Mitt barn har vänner på den här skolan. 
21. Lärarna på mitt barns skola behandlar alla elever med respekt, oavsett religion, etniskt eller nationellt ursprung, funktionshinder, kön eller sexuell läggning.
22. Lärarna lyssnar på mitt barn när det uppstår problem.
23. Lärarna visar intresse för hur elevernas liv är även utanför skolan.
24. Eleven blir sedd och bekräftad av skolan och personalen och får utrymme att utvecklas och öppet dela med sig av sina tankar och delta aktivt.

Mellanmänskliga relationer (skola-föräldrar)

1. Instämmer inte alls 2. Instämmer till liten del 3. Neutral (varken eller) 4. Instämmer till stor del 5. Instämmer helt
25. Jag känner mig välkommen i mitt barns skola.
26. Jag känner mig bekväm med att prata med lärare på mitt barns skola.  
27. Personalen på mitt barns skola kommunicerar bra med föräldrarna.
28. Jag känner att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan mig och personalen på mitt barns skola.

Föräldrarnas delaktighet

1. Instämmer inte alls 2. Instämmer till liten del 3. Neutral (varken eller) 4. Instämmer till stor del 5. Instämmer helt
29. Skolans lärare träffar regelbundet föräldrarna.
30. Lärarna håller mig väl informerad om mitt barns framsteg i skolan. 
31. Lärarna tillåter input och välkomnar föräldrarnas bidrag.
32. Lärarna uppmuntrar mig att vara en aktiv partner i mitt barns utbildning.

The COACH project has been co-financed with the support of the European Union’s ERASMUS+ programme. Its contents and materials are the sole responsibility of its authors. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. It will be implemented from September 2022 to August 2024. (Funding ref. KA220-SCH-639F42F4).

Legal Notice & Privacy Statement