Upptäck ett innovativt coachande förhållningssätt för lärare

Hur kan vi förhindra att elever hoppar av skolan i förtid?

Hur kan vi stödja lärare i det här sammanhanget?

Vad kan skolor göra för att skapa ett bra skolklimat?

Varaktighet

Projektets totala varaktighet är 24 månader, från september 2022 till augusti 2024 

#eduCOACHproject

#eduCOACHproject


Partnerskap

Partnerna består av 7 organisationer från 5 olika länder; Sverige, Polen, Italien, Ukraina och Spanien 

Skolavhopp och COACHING

Avhopp från skolan är ett allvarligt problem, inte bara för individen utan också för familjen, skolsystemet och hela samhället. Ett välkänt och ofta bevisat faktum är att elever som inte går ut grundskolan eller gymnasiet har sämre möjligheter på arbetsmarknaden och om de hittar ett jobb är det ofta lågkvalificerade arbeten. 

Det finns flera orsaker till skolavhopp och problematisk skolnärvaro och dessa är ofta komplexa och sammanlänkade men dessa kan vara 

  • Personliga skäl 
  • Familjerelaterade skäl 
  •  Skolmiljön 
  • Socioekonomisk situation 

Varför coaching inom skolan är viktigt

Coaching i skolan är ett ovärderligt verktyg för att utveckla elever och lärare i olika situationer. Fördelarna med coaching är många bland annat : 

ökar sitt självförtroende
40 %
förbättrar sina relationer
30 %
ökar kommunikationsförmågan
30 %
förbättrar sin livsbalans
30 %

COACH-projektet har medfinansierats med stöd av Europeiska unionens ERASMUS+-program. För innehåll och material ansvarar endast författarna. Kommissionen kan inte hållas ansvarig för något användande som kan göras med informationen som finns däri. Projektet kommer att pågå från september 2022 till augusti 2024. (Finansieringsreferens KA220-SCH-639F42F4).