Upptäck ett innovativt coachande förhållningssätt för lärare

Hur kan vi förhindra att elever hoppar av gymnasiet i förtid?

Hur kan vi stödja lärare i det här sammanhanget?

Vad kan skolor göra för att skapa ett bra skolklimat?

Varaktighet

Projektets totala varaktighet är 24 månader, från september 2022 till augusti 2024 

#eduCOACHproject

#eduCOACHproject


Partnerskap

Konsortiet bildas av 7 organisationer från 5 olika länder; Sverige, Polen, Italien, Ukraina och Spanien 

Skolavhopp och COACH

Avhopp från gymnasieskolan är ett allvarligt problem inte bara för individen utan också för familjen, skolsystemet och 
hela samhället. Ett välkänt och ofta bevisat faktum är att elever som inte går ut gymnasiet har sämre möjligheter på arbetsmarknaden och om de hittar ett jobb kräver det vanligtvis lägre kvalifikationer. 

Det finns listor över flera orsaker som indikatorer på att ESL lämnar skolan tidigt, men fyra grupper av dem kan vanligtvis identifieras: 

  • Enskild
  • Familj
  •  Skola
  • Samhälle 

Varför coaching inom utbildning är viktigt

Coaching i utbildningsmiljöer är också ett ovärderligt verktyg för att utveckla elever och lärare inom ett brett spektrum av behov. Fördelarna med coachning inom olika områden är många: 

40 %
Av människor ökar deras självförtroende
30 %
Av människor ökar sina relationer
30 %
Av människor ökar kommunikationsförmågan
30 %
Av människor förbättrar sin livsbalans

COACH-projektet har medfinansierats med stöd av Europeiska unionens ERASMUS+-program. För innehåll och material ansvarar endast författarna. Kommissionen kan inte hållas ansvarig för något användande som kan göras med informationen som finns däri. Projektet kommer att pågå från september 2022 till augusti 2024. (Finansieringsreferens KA220-SCH-639F42F4).