COACH associazione

Ilmiolavoro srl

Fabrizio Coccetti

f.coccetti@ilmiofuturo.it

Rinova Malaga

Gigi Guizzo

gigig@rinova.es

VITE SUTE

Nataliia Zamkova / / Iryna Semeniuk

director@vtei.edu.ua / / i.semeniuk@vtei.edu.ua

Folkuniversitetet

Anastasiia Tsaruk

anastasiia.tsaruk@folkuniversitetet.se

Fundacja MODE - Move and Develop Foundation

Aneta Parzoń

a.parzon@modefoundation.com

Istituto d’Istruzione superiore Arrigo Serpieri

Chiara Santucci

chiara.santucci@agrarioavezzano.edu.it

Skolcoacherna

Helena Isakson

helena@skolcoacherna.se

COACH-projektet har medfinansierats med stöd av Europeiska unionens ERASMUS+-program. För innehåll och material ansvarar endast författarna. Kommissionen kan inte hållas ansvarig för något användande som kan göras med informationen som finns däri. Projektet kommer att pågå från september 2022 till augusti 2024. (Finansieringsreferens KA220-SCH-639F42F4).