1:a nyhetsbrevet Mars 2023

Varför skulle du vara intresserad av vårt kick off-möte?

Tja, vanligtvis skulle vi tänka att varför skulle du, eller någon annan, vara intresserad av att en grupp människor som du inte känner och som du inte är en del av, åkte till ett möte i Sverige. Men i det här fallet, om du är intresserad av coachning inom utbildning för att förbättra klimatet i din skola eller ditt yrkesutbildningscenter, kommer du att bli glad över att veta att vi har träffats i november 2022 för att börja arbeta med några gratis verktyg och resurser för dig.

Vilka är vi?

Folk Universitetet

(Sverige) ett nationellt universitet, experter på yrkesutbildning, skol- och vuxenutbildning

Besök oss

Istituto d'Istruzione superiore Arrigo Serpieri

(Italien) en yrkesutbildningsorganisation som arbetar med miljöfrågor

Besök oss

MODE Foundation

(Polen) en utvecklingsorganisation, experter på utbildning och mobilitetstjänster för yrkesutbildning

Besök oss

Rinova Malaga

(Spanien) ett lärande- och utvecklingsföretag, experter på social innovation

Besök oss

Il Mio Futuro

(Italien) en utbildningsorganisation, experter på livslångt lärande och nya karriärvägar

Besök oss

Skolcoacherna

 (Sverige) en coachningsorganisation, experter på att utbilda yrkesverksamma

Besök oss

Vad har vi gjort och varför?

Vid vårt första personliga möte diskuterade vi vikten av ett holistiskt synsätt inom utbildning, och hur coachingmetoden kan bidra till att skapa ett gott skolklimat. Vi har arbetat i små grupper för att ta reda på vilka de viktigaste delarna i vår strategi kommer att vara, särskilt med tanke på våra olika lokala och nationella sammanhang, behov och resurser. Det som stack ut och som vi alla var överens om var följande:

Hälsosamt ekosystem
Ett gott skolklimat är resultatet av ett sunt ekosystem, där lärare, skolledning, föräldrar och elever samarbetar.
Förtroende
Förtroende är en viktig del av sunda relationer inom skolan, och det måste odlas och vårdas.
Stöd
Alla inblandade parter behöver stöd, men på olika nivåer och i olika grad.
Tillvägagångssätt
Coachingmetoden är överförbar, men dess tillämpning är kontextspecifik på varje ny plats.
Resurser
Våra olikheter som partners som arbetar tillsammans kommer att hjälpa oss att skapa anpassningsbara och därmed hållbara resurser.
Föregående
Nästa

Vissa av dessa punkter är uppenbara, men det är viktigt att lägga dem som en grund för det material som vi kommer att dela med oss av inom en snar framtid.

För närvarande har vi börjat undersöka bästa praxis, och vi håller på att utforma några frågeformulär för att samla in information om behoven hos er, lärarna, eleverna och skolorna. Vi kommer snart att publicera mer information på den här webbplatsen.

Om du vill ha uppdateringar om aktiviteterna kan du följa vår hashtag på sociala medier #eduCOACH-projektet

The COACH project has been co-financed with the support of the European Union’s ERASMUS+ programme. Its contents and materials are the sole responsibility of its authors. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. It will be implemented from September 2022 to August 2024. (Funding ref. KA220-SCH-639F42F4).