1:a nyhetsbrevet Mars 2023

Varför skulle du vara intresserad av vårt kick off-möte?

Tja, vanligtvis skulle vi tänka att varför skulle du, eller någon annan, vara intresserad av att en grupp människor som du inte känner och som du inte är en del av, åkte till ett möte i Sverige. Men i det här fallet, om du är intresserad av coaching inom utbildning för att förbättra klimatet i din skola eller ditt yrkesutbildningscenter, kommer du att bli glad över att veta att vi har träffats i november 2022 för att börja arbeta med några kostnadsfria coachverktyg och resurser för dig.

Vilka är vi?

Folk Universitetet

(Sverige) ett nationellt universitet, experter på yrkesutbildning, skol- och vuxenutbildning

Besök oss

Istituto d'Istruzione superiore Arrigo Serpieri

(Italien) en yrkesutbildningsorganisation som arbetar med miljöfrågor

Besök oss

MODE Foundation

(Polen) en utvecklingsorganisation, experter på utbildning och mobilitetstjänster för yrkesutbildning

Besök oss

Rinova Malaga

(Spanien) ett lärande- och utvecklingsföretag, experter på social innovation

Besök oss

Il Mio Futuro

(Italien) en utbildningsorganisation, experter på livslångt lärande och nya karriärvägar

Besök oss

Skolcoacherna

 (Sverige) en coachningsorganisation, experter på att utbilda skolpersonal i coaching

Besök oss

Vad har vi gjort och varför?

Vid vårt första  möte diskuterade vi vikten av ett holistiskt synsätt inom utbildning, och hur ett coachande förhållningsätt och ledarskap kan bidra till att skapa ett gott skolklimat. Vi har arbetat i små grupper för att ta reda på vilka de viktigaste delarna i vår strategi kommer att vara, särskilt med tanke på våra olika lokala och nationella sammanhang, behov och resurser. Det som stack ut och som vi alla var överens om var följande: 

Trygg skolmiljö
En bra lärmiljö är resultatet en trygg skolmiljö, där bemötandet och relationen är i centrum och där lärare, skolledning, föräldrar och elever samarbetar.
Förtroende
Förtroendet och tilliten är en viktig del av relationer inom skolan, och det måste odlas och vårdas.
Stöd
Alla inblandade parter behöver stöd, men på olika nivåer och i olika grad.
Anpassning
Det coachande förhållningsättet kommer anpassas till varje lands specifika förutsättningar.
Hållbara Resurser
Våra olikheter som partners som arbetar tillsammans kommer att hjälpa oss att skapa anpassningsbara och därmed hållbara resurser.
Föregående bild
Nästa bild

Vissa av dessa punkter är självklara, men det är viktigt att lägga dem som en grund för det material som vi kommer att dela med oss av inom en snar framtid.

Vi har samlat in goda exempel och lärdomar för vad som skapar en god lärmiljö, och vi har också tagit fram  frågeformulär för att undersöka skolklimatet och samla in information om behoven hos er, lärarna, eleverna och föräldrarna. Vi kommer snart att publicera mer information på den här webbplatsen.

Om du vill ha uppdateringar om aktiviteterna kan du följa vår hashtag på sociala medier #eduCOACH-project-samt vår Facebook. Coaching in Education