Resurser

Våra resurser är gratis för dig att använda och de kommer att publiceras här när vi utvecklar dem, mellan september 2022 och augusti 2024. De kommer att finnas tillgängliga på engelska, italienska, polska, spanska och svenska.

De är framtagna för lärare, skolor, yrkeslärare inom yrkesutbildning (VET), utbildare och andra yrkesverksamma personer som arbetar i inlärningsmiljöer med ungdomar i åldrarna 14 till 18 år.

En uppsättning frågor för att visualisera hur ditt skolklimat är.

Exempel på bra lärmiljöer och god praxis för stöd och vägledning i skolan.

Material för utbildare för att utbilda lärare i coachverktygen.

 Verktyg till lärare för att lära sig ett coachande förhållningssätt.

COACH-projektet har medfinansierats med stöd av Europeiska unionens ERASMUS+-program. För innehåll och material ansvarar endast författarna. Kommissionen kan inte hållas ansvarig för något användande som kan göras med informationen som finns däri. Projektet kommer att pågå från september 2022 till augusti 2024. (Finansieringsreferens KA220-SCH-639F42F4).