Resurser

Våra resurser är utan kostnad för dig att använda och de kommer att publiceras här när vi utvecklat dem, mellan september 2022 och augusti 2024. De kommer att finnas tillgängliga på engelska, italienska, polska, spanska och svenska.

De är framtagna för lärare, yrkeslärare inom yrkesutbildning (VET), och andra yrkesverksamma personer som arbetar i inlärningsmiljöer med ungdomar i åldrarna 14 till 18 år.

Exempel lärdomar för bra lärmiljöer och exempel på coaching i skolan.

Material för coachutbildare för att utbilda i coachande förhållningssätt.

 Verktyg till lärare för att lära sig ett coachande förhållningssätt.

COACH-projektet har medfinansierats med stöd av Europeiska unionens ERASMUS+-program. För innehåll och material ansvarar endast författarna. Kommissionen kan inte hållas ansvarig för något användande som kan göras med informationen som finns däri. Projektet kommer att pågå från september 2022 till augusti 2024. (Finansieringsreferens KA220-SCH-639F42F4).

Final Conference!

On May 24th 2024 the COACH Final Conference in Giulianova, Italy.

Join us to hear about “Improving the school climate through the school coaching”. This animated event will focus on early school leaving, and you can meet project partners who will present to teachers, school directors of upper secondary schools, parent associations, representatives of the Italian Ministry of education regional office, students, and municipality staff. The venue will be at the Istituto Crocetti-Cerulli.

Looking forward to seeing you there!