Zasoby

Nasze zasoby są bezpłatne i będą tutaj na bieżąco publikowane pomiędzy wrześniem 2022 r. a sierpniem 2024 r. Będą one dostępne w języku angielskim, włoskim, polskim, hiszpańskim i szwedzkim.

Są one przeznaczone dla nauczycieli, szkół, trenerów VET, edukatorów i innych profesjonalistów, którzy pracują w środowiskach edukacyjnych z młodzieżą w wieku od 14 do 18 lat.

Zestaw pytań, aby zobrazować, jaki jest klimat w Twojej szkole.

Przykłady dobrych środowisk uczenia się i szkolnych praktyk coachingowych.

Materiał dla trenerów przedstawiający nauczycielom narzędzie coachingu szkolnego.

Zestaw materiałów szkoleniowych dla nauczycieli do nauki szkolnego podejścia coachingowego.

Projekt COACH jest współfinansowanu ze środków unijnego programu ERASMUS+. Wyłączną odpowiedzialność za jego treść i materiały ponoszą jego autorzy. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. Okres realizacji to: wrzesień 2022 – sierpień 2024 (nr finansowania KA220-SCH-639F42F4).