Odkryj innowacyjne podejście coachingowe dla nauczycieli

Jak możemy zapobiegać przedwczesnemu kończeniu nauki w szkole średniej?

Jak możemy wspierać nauczycieli w tej kwestii?

Co szkoła może zrobić, aby stworzyć dobry klimat w szkole?

Oś czasu projektu

Całkowity czas realizacji projektu to 24 miesiące, od września 2022 do sierpnia 2024 

#eduCOACHproject

#eduCOACHproject


Współpraca

Konsorcjum tworzy 7 organizacji z 5 różnych krajów; Szwecja, Polska, Włochy, Ukraina i Hiszpania 

Porzucenie szkoły i COACHING

Porzucenie szkoły średniej jest poważnym problemem nie tylko dla jednostki, ale także dla rodziny, systemu szkolnictwa i społeczeństwa 
całe społeczeństwo. Znanym i wielokrotnie udowadnianym faktem jest to, że uczniowie, którzy nie ukończyli szkoły średniej mają mniejsze szanse na rynku pracy, a jeśli już znajdą pracę, to zazwyczaj wymagają niższych kwalifikacji. 
 
Istnieje kilka przyczyn wskazujących na przedwczesne kończenie nauki przedwczesnego kończenia nauki, ale zazwyczaj można wyróżnić cztery ich grupy: 

  • Indywidualny 
  • Rodzina 

  • Szkoła 

  • Społeczeństwo 

Dlaczego coaching w edukacji jest ważny

Coaching w placówkach oświatowych jest również nieocenionym narzędziem rozwoju uczniów i nauczycieli w szerokim zakresie 
 
wymagania. Korzyści z podejścia coachingowego w różnych obszarach jest wiele: 

osób zwiększa ich pewność siebie
40 %
Ludzi wzmacnia swoje relacje
30 %
Udzi zwiększa umiejętności komunikacyjne
30 %
Osób poprawia równowagę życiową
30 %

Projekt COACH jest współfinansowanu ze środków unijnego programu ERASMUS+. Wyłączną odpowiedzialność za jego treść i materiały ponoszą jego autorzy. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. Okres realizacji to: wrzesień 2022 – sierpień 2024 (nr finansowania KA220-SCH-639F42F4).

Final Conference!

On May 24th 2024 the COACH Final Conference in Giulianova, Italy.

Join us to hear about “Improving the school climate through the school coaching”. This animated event will focus on early school leaving, and you can meet project partners who will present to teachers, school directors of upper secondary schools, parent associations, representatives of the Italian Ministry of education regional office, students, and municipality staff. The venue will be at the Istituto Crocetti-Cerulli.

Looking forward to seeing you there!