Odkryj innowacyjne podejście coachingowe dla nauczycieli

Jak możemy zapobiegać przedwczesnemu kończeniu nauki w szkole średniej?

Jak możemy wspierać nauczycieli w tej kwestii?

Co szkoła może zrobić, aby stworzyć dobry klimat w szkole?

Oś czasu projektu

Całkowity czas realizacji projektu to 24 miesiące, od września 2022 do sierpnia 2024 

#eduCOACHproject

#eduCOACHproject


Współpraca

Konsorcjum tworzy 7 organizacji z 5 różnych krajów; Szwecja, Polska, Włochy, Ukraina i Hiszpania 

Porzucenie szkoły i COACHING

Porzucenie szkoły średniej jest poważnym problemem nie tylko dla jednostki, ale także dla rodziny, systemu szkolnictwa i społeczeństwa 
całe społeczeństwo. Znanym i wielokrotnie udowadnianym faktem jest to, że uczniowie, którzy nie ukończyli szkoły średniej mają mniejsze szanse na rynku pracy, a jeśli już znajdą pracę, to zazwyczaj wymagają niższych kwalifikacji. 
 
Istnieje kilka przyczyn wskazujących na przedwczesne kończenie nauki przedwczesnego kończenia nauki, ale zazwyczaj można wyróżnić cztery ich grupy: 

  • Indywidualny 
  • Rodzina 

  • Szkoła 

  • Społeczeństwo 

Dlaczego coaching w edukacji jest ważny

Coaching w placówkach oświatowych jest również nieocenionym narzędziem rozwoju uczniów i nauczycieli w szerokim zakresie 
 
wymagania. Korzyści z podejścia coachingowego w różnych obszarach jest wiele: 

osób zwiększa ich pewność siebie
40 %
Ludzi wzmacnia swoje relacje
30 %
Udzi zwiększa umiejętności komunikacyjne
30 %
Osób poprawia równowagę życiową
30 %

Projekt COACH jest współfinansowanu ze środków unijnego programu ERASMUS+. Wyłączną odpowiedzialność za jego treść i materiały ponoszą jego autorzy. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. Okres realizacji to: wrzesień 2022 – sierpień 2024 (nr finansowania KA220-SCH-639F42F4).