COACH - Szybki skan dla rodziców

Szybki skan dla rodziców


Co to za narzędzie?

Narzędzie to jest kwestionariuszem, który pozwala na samoocenę twojej szkoły. Informacje zwrotne z szybkiego skanowania dostarczą cennych informacji na temat obszarów, które mogą pomóc w dalszym rozwoju silnego wsparcia w zakresie poradnictwa zawodowego i zapobiegania wcześniejszemu kończeniu nauki (ESL).

Jak to działa?

Poniższe pytania są podzielone na 6 różnych sekcji. Przy każdym pytaniu proszę wskazać przy stwierdzeniu, czy i w jakim stopniu się zgadzasz, klikając odpowiedni przycisk obok każdego stwierdzenia. Po zakończeniu kliknij przycisk pokaż wyniki na dole.

Możesz użyć przycisku Pomiń sekcję jeśli nie jest ona dla ciebie istotna. Jednakże należy wypełnić minimum 3 sekcje aby otrzymać wyniki.

Jakie rezultaty daje narzędzie?

Po wypełnieniu kwestionariusza i kliknięciu przycisku pokaż wyniki zostanie wyświetlona lista obszarów, na których zalecamy skupić się bardziej, a także wykres radarowy ze szczegółowymi wynikami. Należy pamiętać, że wyniki nie zapisują się automatycznie – aby zapisać wykres, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję zapisania jako obraz. Tylko ty możesz zobaczyć wyniki - nie będą udostępniane nikomu innemu.

Wysiłki szkolne mojego dziecka

5. Zdecydowanie się zgadzam 4. Zgadzam się 3. neutralny 2. Nie zgadzam się 1. Zdecydowanie się nie zgadzam;
1. Ciężko pracuje, aby mieć pewność, że uczniowie radzą sobie dobrze.
2. Zapewnia zajęcia odpowiadające zainteresowaniom i talentom uczniów.
3. Zapewnia materiały instruktażowe odzwierciedlające kulturę i tożsamość uczniów.
4. Posiada wspierające środowisko uczenia się dla uczniów.
5. Posiada wspierające środowisko uczenia się, w którym zapewnia wsparcie emocjonalne dla osób zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki, np. indywidualne wsparcie w nauce, elastyczne ścieżki uczenia się.

Moje ogólne wrażenie na temat bezpieczeństwa w szkole

5. Zdecydowanie się zgadzam 4. Zgadzam się 3. neutralny 2. Nie zgadzam się 1. Zdecydowanie się nie zgadzam;
6. Szkoła mojego dziecka ustala jasne zasady zachowania.
7. Ogólnie uważam, że jest to szkoła bezpieczna.
8. Regulamin szkoły jest konsekwentnie egzekwowany.
9. Zasady i procedury szkolne są sprawiedliwe.
10. Szkoła sformułowała wizję oraz wyznaje jasne i ugruntowane wartości bezpiecznej i włączającej szkoły.

Moje wrażenia na temat bezpieczeństwa szkolnego wśród uczniów

5. Zdecydowanie się zgadzam 4. Zgadzam się 3. neutralny 2. Nie zgadzam się 1. Zdecydowanie się nie zgadzam;
11. W tej szkole bójki wśród uczniów są rzadkością.
12. Uczniowie nie są bici, nie są też ofiarami znęcania się, wyzwisk czy też zaczepek ze strony innych uczniów.
13. Przypadki rasizmu są w tej szkole rzadkością.
14. Przypadki znęcania się są w tej szkole rzadkością.

Moje wrażenia dotyczące bezpieczeństwa w szkole z perspektywy dziecka

5. Zdecydowanie się zgadzam 4. Zgadzam się 3. neutralny 2. Nie zgadzam się 1. Zdecydowanie się nie zgadzam;
15. Moje dziecko czuje się w szkole bezpiecznie.
16. Moje dziecko czuje się bezpiecznie w drodze do i ze szkoły.
17. Moje dziecko czuje się bezpiecznie w łazienkach szkolnych.
18. Moje dziecko czuje się bezpiecznie w salach lekcyjnych.

Relacje interpersonalne (szkoła-uczniowie)

5. Zdecydowanie się zgadzam 4. Zgadzam się 3. neutralny 2. Nie zgadzam się 1. Zdecydowanie się nie zgadzam;
19. Moje dziecko lubi tę szkołę.
20. Moje dziecko ma w tej szkole przyjaciół.
21. Nauczyciele w szkole mojego dziecka traktują wszystkich uczniów z szacunkiem, bez względu na ich religię, pochodzenie etniczne lub narodowe, niepełnosprawność, płeć czy orientację seksualną
22. Nauczyciele słuchają mojego dziecka, gdy pojawia się problem.
23. Nauczyciele interesują się życiem uczniów także poza szkołą.
24. Uczeń jest dostrzegany i doceniany przez szkołę i personel, a także ma zapewnioną przestrzeń do rozwoju, otwartego dzielenia się przemyśleniami i aktywnego uczestnictwa.

Relacje interpersonalne (szkoła-rodzice)

5. Zdecydowanie się zgadzam 4. Zgadzam się 3. neutralny 2. Nie zgadzam się 1. Zdecydowanie się nie zgadzam;
25. Czuję się mile widziany w szkole mojego dziecka.
26. Czuję się komfortowo rozmawiając z nauczycielami w szkole mojego dziecka.
27. Personel szkoły mojego dziecka dobrze komunikuje się z rodzicami.
28. Czuję, że pomiędzy mną a kadrą szkoły mojego dziecka istnieje wzajemne zaufanie.

Zaangażowanie rodziców

5. Zdecydowanie się zgadzam 4. Zgadzam się 3. neutralny 2. Nie zgadzam się 1. Zdecydowanie się nie zgadzam;
29. Nauczyciele szkoły regularnie spotykają się z rodzicami.
30. Nauczyciele na bieżąco informują mnie o postępach mojego dziecka w szkole.
31. Nauczyciele pozwalają na wkład i chętnie przyjmują wkład rodziców.
32. Nauczyciele zachęcają mnie do bycia aktywnym partnerem w edukacji mojego dziecka.