COACH - Szybki skan dla uczniów

Szybki skan dla uczniów


Co to za narzędzie?

Narzędzie to jest kwestionariuszem, który pozwala na samoocenę twojej szkoły. Informacje zwrotne z szybkiego skanowania dostarczą cennych informacji na temat obszarów, które mogą pomóc w dalszym rozwoju silnego wsparcia w zakresie poradnictwa zawodowego i zapobiegania wcześniejszemu kończeniu nauki (ESL).

Jak to działa?

Poniższe pytania są podzielone na 6 różnych sekcji. Przy każdym pytaniu proszę wskazać przy stwierdzeniu, czy i w jakim stopniu się zgadzasz, klikając odpowiedni przycisk obok każdego stwierdzenia. Po zakończeniu kliknij przycisk pokaż wyniki na dole.

Możesz użyć przycisku Pomiń sekcję jeśli nie jest ona dla ciebie istotna. Jednakże należy wypełnić minimum 3 sekcje aby otrzymać wyniki.

Jakie rezultaty daje narzędzie?

Po wypełnieniu kwestionariusza i kliknięciu przycisku pokaż wyniki zostanie wyświetlona lista obszarów, na których zalecamy skupić się bardziej, a także wykres radarowy ze szczegółowymi wynikami. Należy pamiętać, że wyniki nie zapisują się automatycznie – aby zapisać wykres, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję zapisania jako obraz.

Bezpieczeństwo szkolne – osobiście 

5. Nigdy 4. Rzadko 3. Czasami 2. Często 1. Barzdo często
1. Czy byłeś prześladowany lub molestowany w szkole?
2. Czy byłeś świadkiem znęcania się lub molestowania w szkole?
3. Czy kiedykolwiek ktoś w szkole nazwał Cię obraźliwym lub złym imieniem w związku z Twoją religią, pochodzeniem etnicznym lub narodowym, niepełnosprawnością, płcią lub orientacją seksualną?
4. Czy czułeś się odrzucony przez innych uczniów w szkole?

Bezpieczeństwo szkolne – ogólnie  

5. Zdecydowanie 4. Całkiem ok 3. Umiarkowanie 2. Nieznacznie 1. Wcale
5. Czy lubisz przebywać w szkole?
6. Czy czujesz się dobrze w szkole?
7. Czy czujesz się bezpiecznie w szkole?
8. Czy czujesz, że w szkole respektowane są Twoje prawa?
9. Czy szkoła zazwyczaj komunikuje i dzieli się z Tobą swoją polityką i celami dotyczącymi bezpieczeństwa i włączania społecznego?

Zaangażowanie uczniów 

5. Zdecydowanie 4. Całkiem ok 3. Umiarkowanie 2. Nieznacznie 1. Wcale
10. Czy szkoła uwzględnia Twoje prośby i potrzeby?
11. Czy szkoła zaprasza Cię do wyrażania swoich pomysłów i opinii?
12. Czy masz wpływ na podejmowanie decyzji w szkole?

Zaangażowanie rodziców

5. Zdecydowanie 4. Całkiem ok 3. Umiarkowanie 2. Nieznacznie 1. Wcale
13. Czy szkoła regularnie spotyka się z Twoimi rodzicami?
14. Czy szkoła na bieżąco informuje rodziców o Twoich postępach w szkole?
15. Czy czujesz, że twoi rodzice rzeczywiście interesują się twoją nauką i postępami w szkole?
16. Czy uważasz, że rodzice zapewniają Ci całe wsparcie, którego potrzebujesz, aby dobrze radzić sobie w szkole?

Relacja uczeń-nauczyciel (wymiar społeczno-emocjonalny)

5. Zdecydowanie 4. Całkiem ok 3. Umiarkowanie 2. Nieznacznie 1. Wcale
17. Czy czujesz wsparcie ze strony swoich nauczycieli?
18. Czy czujesz, że nauczyciele Cię szanują?
19. Czy czujesz, że nauczyciele interesują się Twoim życiem także poza szkołą?
20. Czy uważasz, że nauczyciele traktują wszystkich uczniów sprawiedliwie i tak samo, niezależnie od ich religii, pochodzenia etnicznego lub narodowego, niepełnosprawności, płci lub orientacji seksualnej?

 Środowisko nauczania-uczenia się

5. Zdecydowanie się zgadzam 4. Zgadzam się 3. neutralny 2. Nie zgadzam się 1. Zdecydowanie się nie zgadzam;
21. Czy twoi nauczyciele tworzą dla ciebie wspierające środowisko do nauki?
22. Czy nauczyciele prowadzą zajęcia odpowiadające Twoim zainteresowaniom i talentom?
23. Czy twoi nauczyciele zapewniają zajęcia i materiały instruktażowe, które odzwierciedlają twoją kulturę i tożsamość?
24. Czy nauczyciele sprawiedliwie oceniają Twoje osiągnięcia w nauce?