RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Informationen på den här webbplatsen är föremål för en ansvarsfriskrivning, ett meddelande om upphovsrätt och skydd av personuppgifter.

ANSVARSFRISKRIVNING 

Rinova, med CIF: B06969331, upprätthåller den här webbplatsen för att tillhandahålla information om ”COACH-projektet” (hädanefter kallat ”projektet”) och dess resultat, som har tagits fram med ekonomiskt stöd från Europeiska unionens ERASMUS+-program. Innehållet på projektets webbplats och i de utgivna skrifterna är enbart Rinovas och projektpartnernas ansvar enligt vad som anges, och kan inte på något sätt anses spegla Europeiska kommissionens åsikter. (Finansieringsreferens KA220-SCH-639F42F4, varaktighet: september 2022 till augusti 2024).

Det är Rinovas mål att hålla informationen på den här webbplatsen aktuell och korrekt. Om vi uppmärksammar fel kommer vi att försöka rätta till dem. Rinova tar dock inget som helst ansvar för informationen på den här webbplatsen.

Den här informationen är:

 • endast av allmän karaktär och är inte avsedd att vara inriktad på specifika omständigheter för en viss individ eller enhet;
 • inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller uppdaterad;
 • ibland länkad till externa webbplatser som Rinova inte har någon kontroll över och inte tar något ansvar för;
 • inte professionell eller juridisk rådgivning (om du behöver specifik rådgivning borde du alltid rådfråga en lämpligt kvalificerad yrkesutövare).

Det är vårt mål att minimera störningar som orsakas av tekniska fel. Däremot kan vissa uppgifter eller viss information på vår webbplats ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria, och vi kan inte garantera att informationen inte kommer att störas eller på annat sätt påverkas av sådana problem. Rinova tar inget ansvar för sådana problem som uppstår till följd av användning av den här webbplatsen eller någon länkad extern webbplats.

Den här ansvarsfriskrivningen är inte avsedd att begränsa Rinovas ansvar i strid med några krav som fastställs i tillämplig nationell lag eller att utesluta dess ansvar för frågor som inte kan uteslutas enligt gällande lag.

WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART

Den här webbplatsen tillhandahåller länkar till webbplatser från tredje part, som inte står under Rinovas kontroll. Rinova gör inga påpekanden om webbplatser från tredje part. När du besöker en webbplats som inte står under Rinovas kontroll, gör du det på egen risk. Rinova ansvarar inte för tillförlitligheten på uppgifter, åsikter, råd eller påståenden på webbplatser från tredje part. Rinova tillhandahåller de här länkarna enbart av bekvämlighet. Inkluderandet av sådana länkar innebär inte att Rinova stödjer, rekommenderar eller tar något ansvar för innehållet på sådana webbplatser.

PRODUKTER OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART

Projektets webbplats innehåller omnämnanden av produkter och tjänster från tredje part enbart i informationssyfte. Rinova ger inga rekommendationer om eller uttrycker stöd för produkter och tjänster från tredje part. Hänvisningar till produkter och tjänster från tredje part tillhandahålls av Rinova ”i befintligt skick”, utan garantier av något slag, varken uttryckt eller underförstått.

Projektets webbplats tillhandahåller länkar till webbplatser från tredje part. Eftersom att vi, Rinova, inte kontrollerar dem, uppmanar vi dig att granska deras integritetspolicy.

KAKOR

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse när du navigerar på webbplatsen. Av dessa lagras de kakor som kategoriseras som nödvändiga i din webbläsare eftersom att de är väsentliga för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera. Vi använder även kakor från tredje part som hjälper oss att analysera och förstå hur du använder den här webbplatsen. De här kakorna kommer endast att lagras i din webbläsare med ditt medgivande. Du har också möjlighet att blockera de här kakorna. Men att välja bort vissa av dessa kakor kan påverka din surfupplevelse.

MEDDELANDE OM UPPHOVSRÄTT

Det här arbetet är licensierat under en Creative Commons-licens: Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0)

Om inte annat anges har du tillstånd att:

Dela – kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format

Bearbeta – modifiera, omvandla och bygga vidare på materialet

Licensgivaren kan inte återkalla de här friheterna så länge du följer licensvillkoren.

På följande villkor:

Erkännande – Du måste ge ett korrekt erkännande, ange en hyperlänk till licensen, och ange om bearbetningar är gjorda . Du behöver göra så i enlighet med god sed, och inte på ett sätt som ger en bild av att licensgivaren stödjer dig eller ditt användande.

IckeKommersiell – Du får inte använda materialet för kommersiella ändamål.

DelaLika – Om du modifierar, omvandlar eller bygger vidare på materialet måste du distribuera dina bidrag under samma licens som originalet.

Reproduktion av projekt- och webbplatsinnehåll eller resultat är tillåtet, förutsatt att källan anges (om inte annat anges), så länge innehållet och känslan inte ändras eller förvrängs, och endast för icke-kommersiellt bruk.

Om förhandstillstånd måste erhållas för reproduktionen eller användningen av text- och multimediainformation (ljud, bilder, programvara, osv.), ska ett sådant tillstånd upphäva det ovannämnda allmänna tillståndet och tydligt ange eventuella begränsningar för användning.

REGLER FÖR ANMÄLAN OCH AVLÄGSNANDE AV OLÄMPLIGT OCH OLAGLIGT INNEHÅLL

Genom att göra material tillgängligt på webben handlar projektpartnerna i god tro. Men trots de här skyddsåtgärderna inser vi att material som publiceras på webben ibland kan bryta mot upphovsrättslagar, innehålla känsliga personuppgifter eller inkludera innehåll som kan anses vara oanständigt eller ärekränkande. Om du är orolig för att du har hittat material på vår webbplats som du inte har gett tillåtelse till, som strider mot integritetslagar, som är oanständigt/ärekränkande och med avseende på upphovsrättslagstiftning inte omfattas av en begränsning eller undantag, vänligen mejla oss och ange följande:

 1. Dina kontaktuppgifter.
 2. Alla detaljer om materialet.
 3. Den exakta och fullständiga webbadressen där du hittade materialet.
 4. Om begäran gäller upphovsrätt ska du tillhandahålla bevis på att du är rättighetsinnehavaren och en försäkran om att du, på heder och samvete, är rättighetsinnehavaren eller är en auktoriserad representant.
 5. Anledningen till din begäran inkluderar, men är inte begränsad till, upphovsrättslagar, integritetslagar, dataskydd, oanständighet, ärekränkning, osv.

e-post:  info@rinova.es

Efter mottagandet av meddelandet åberopas principen om ”borttagning efter meddelande” enligt följande:

 1. Vi kommer att bekräfta mottagandet av ditt klagomål via e-post och kommer att göra en första bedömning av klagomålets giltighet och rimlighet.
 2. Vid mottagande av ett giltigt klagomål kommer materialet att tas bort från webbplatsen i väntan på en överenskommen lösning.
 3. Vi kommer att kontakta bidragsgivaren som har bistått med materialet, om det är relevant. Bidragsgivaren kommer att informeras om att materialet är föremål för ett klagomål, samt på vilka grunder, och kommer att uppmuntras att bemöta det gällande klagomålet.
 4. Den klagande och bidragsgivaren uppmuntras att lösa problemet snabbt och i godo, och till båda parters belåtenhet.

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Rinova värnar om användarnas personliga integritet. Du kan surfa runt på den här webbplatsen utan att lämna några uppgifter om dig själv, men om du anmäler dig för att få information och/eller registrerar dig för ett evenemang, krävs personuppgifter såsom namn och e-postadress för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar.

Dina personuppgifter kommer att lagras hos Rinova enbart i syfte att tillhandahålla de tjänster som du prenumererar på. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part.

Vår integritetspolicy är baserad på bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679 av den 27 april (GDPR), och den spanska organiska lagen (Ley Orgánica) 3/2018 av den 5 december (LOPDGDD). I det här sammanhanget informerar vi dig om att ditt namn och din e-postadress kommer att sparas i vår databas, för att vi ska kunna tillhandahålla de digitala tjänster som du prenumererar på på den här webbplatsen. Med hänvisning till den spanska lag som omnämns ovan, har du rätt att ändra eller radera dina personliga uppgifter hos oss, genom att skicka din begäran till vårt DATASKYDDSOMBUD via e-post till info@rinova.es, eller via post till Rinova, Calle Corregidor Ruiz De Pereda 8, våning 3, dörr 14, 29006, Malaga, Spanien.För att få information om dina rättigheter kan du besöka den spanska dataskyddsmyndighetens webbplats: www.aepd.es.