NOTA PRAWNA

 

Informacje na tej stronie internetowej podlegają wyłączeniu odpowiedzialności, zawiadomieniu o prawach autorskich i ochronie danych osobowych.

ZASTRZEŻENIE

Rinova, z CIF: B06969331, prowadzi tę stronę internetową, aby dostarczać informacji o „Projekcie COACH” (zwanym dalej „Projektem”) i jego rezultatach, które zostały opracowane przy wsparciu finansowym programu ERASMUS+ Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść strony internetowej projektu i publikacje ponosi Rinova i partnerzy projektu, jak określono, i nie można ich w żaden sposób traktować jako odzwierciedlających poglądy Komisji Europejskiej. (nr finansowania KA220-SCH-639F42F4, czas trwania: wrzesień 2022 r. – sierpień 2024 r.)

Celem firmy Rinova jest zapewnienie aktualności i dokładności informacji na tej stronie internetowej. Jeśli zostaną zgłoszone błędy, postaramy się je poprawić. Jednak Rinova nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do informacji na tej stronie.

Informacje na stronie: 

 • mają wyłącznie charakter ogólny i nie mają na celu odnoszenia się do konkretnych okoliczności konkretnej osoby lub podmiotu;
 • mogą być niekoniecznie wyczerpujące, kompletne, dokładne lub aktualne;
 • zawierają czasami odsyłacze do zewnętrznych stron, nad którymi Rinova nie ma kontroli i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
 • nie są poradą fachową/prawną (jeśli potrzebujesz konkretnej porady, zawsze powinieneś skonsultować się z odpowiednio wykwalifikowanym specjalistą).

Naszym celem jest zminimalizowanie zakłóceń spowodowanych błędami technicznymi. Jednak niektóre dane lub informacje w naszej witrynie mogły zostać utworzone lub uporządkowane w plikach lub formatach, które nie są wolne od błędów i nie możemy zagwarantować, że takie problemy nie będą się pojawiać. Rinova nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie problemy powstałe w wyniku korzystania z tej witryny lub jakichkolwiek powiązanych witryn zewnętrznych.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności Rinovy z naruszeniem jakichkolwiek wymogów określonych w obowiązującym prawie krajowym ani wyłączenia jej odpowiedzialności za kwestie, które nie mogą być wyłączone na mocy tego prawa.

WITRYNY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Ta witryna internetowa zawiera łącza do witryn internetowych osób trzecich, które nie są kontrolowane przez firmę Rinova. Rinova nie składa żadnych oświadczeń dotyczących stron internetowych osób trzecich. Uzyskując dostęp do witryny innej niż Rinova, robisz to na własne ryzyko. Rinova nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność jakichkolwiek danych, opinii, porad lub oświadczeń zamieszczonych na stronach osób trzecich. Rinova udostępnia te łącza wyłącznie dla wygody. Włączenie takich linków nie oznacza, że Rinova popiera, poleca lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za zawartość takich stron.

PRODUKTY I USŁUGI OSÓB TRZECICH

Witryna projektu zawiera wzmianki o produktach i usługach osób trzecich wyłącznie w celach informacyjnych. Rinova nie udziela żadnych rekomendacji ani rekomendacji dotyczących produktów i usług stron trzecich. Odniesienia do usług i produktów stron trzecich są dostarczane przez Rinovę bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej.

Witryna projektu zawiera łącza do witryn osób trzecich. Ponieważ my, Rinova, nie kontrolujemy ich, zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności.

COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia podczas poruszania się po witrynie. Spośród nich pliki cookie, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w Twojej przeglądarce, ponieważ są niezbędne do działania podstawowych funkcji witryny. Używamy również plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i rozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Masz również możliwość rezygnacji z tych plików cookie. Jednak rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może wpłynąć na komfort przeglądania.

COPYLEFT NOTICE

Ta strona jest objęta licencją Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne (Creative Commons License: Attribution – NonCommercial – ShareAlike 4.0 International)

CC BY-NC-SA 4.0

O ile nie określono inaczej, możesz:

Udostępniać — kopiuj i rozpowszechniaj materiał na dowolnym nośniku lub w dowolnym formacie

Dostosowywać —przekształcaj treści i tworzyć nowe na materiale bazowym

Licencjodawca nie może cofnąć tych swobód, o ile przestrzegasz warunków licencji.

Na następujących warunkach:

Uznanie autorstwa — musisz odpowiednio oznaczyć autora, podać link do licencji i wskazać, czy wprowadzono zmiany. Możesz to zrobić w dowolny rozsądny sposób, ale nie w sposób sugerujący, że licencjodawca popiera ciebie lub twoje użycie.

Niekomercyjnie — nie możesz wykorzystywać materiału do celów komercyjnych.

ShareAlike — jeśli zmienisz lub pracujesz się na materiale bazowym, musisz zaznaczać swój wkład na tej samej licencji, co oryginał. Powielanie treści lub rezultatów projektu i strony internetowej jest dozwolone pod warunkiem podania źródła (o ile nie zaznaczono inaczej), o ile treść i sens nie są zmieniane lub zniekształcane i są wykorzystywane wyłącznie do użytku niekomercyjnego.

W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie uprzedniej zgody na powielanie lub wykorzystywanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięk, obrazy, oprogramowanie itp.), taka zgoda anuluje wyżej wymienioną ogólną zgodę i wyraźnie wskazuje wszelkie ograniczenia w korzystaniu.

POLITYKA POWIADOMIENIA I USUWANIA

Udostępniając materiały online, partnerzy projektu działają w dobrej wierze. Jednak pomimo tych zabezpieczeń zdajemy sobie sprawę, że od czasu do czasu materiały publikowane online mogą naruszać prawa autorskie, zawierać wrażliwe dane osobowe lub zawierać treści, które można uznać za obsceniczne lub zniesławiające. Jeśli obawiasz się, że znalazłeś na naszej stronie internetowej materiał, na który nie wyraziłeś zgody, narusza on przepisy dotyczące prywatności, jest obsceniczny/zniesławiający i pod względem prawa autorskiego nie jest objęty ograniczeniem lub wyjątkiem, napisz do nas, podając następujące informacje:

 1. Twoje dane kontaktowe.
 2. Pełne szczegóły treści.
 3. Dokładny i pełny adres URL, pod którym znalazłeś materiał.
 4. Jeżeli wniosek dotyczy praw autorskich, przedstaw dowód posiadania praw oraz oświadczenie, że pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań jesteś właścicielem praw lub jesteś upoważnionym przedstawicielem.
 5. Powód Twojej prośby obejmuje między innymi prawa autorskie, przepisy dotyczące prywatności, ochronę danych, zniesławienie itp.

e-mail:  info@rinova.es

Po otrzymaniu powiadomienia uruchamiana jest procedura „Powiadomienie i usunięcie” w następujący sposób:

 1. Potwierdzimy otrzymanie Twojej reklamacji e-mailem i dokonamy wstępnej oceny zasadności i zasadności reklamacji.
 2. Po otrzymaniu uzasadnionej reklamacji materiał zostanie usunięty z serwisu do czasu uzgodnienia rozwiązania.
 3. W stosownych przypadkach skontaktujemy się z dostawcą, który zdeponował materiał. Dostawca zostanie poinformowany, że materiał podlega reklamacji, na jakiej podstawie, i zostanie zachęcony do uwzględnienia reklamacji.
 4. Skarżący i osoba przekazująca dane zostaną zachęceni do szybkiego i polubownego rozwiązania problemu w sposób satysfakcjonujący obie strony.

POLITYKA ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI

Rinova dba o prywatność użytkowników. Chociaż możesz przeglądać tę witrynę bez podawania żadnych informacji o sobie, jeśli subskrybujesz otrzymywanie informacji i/lub rejestrujesz się na wydarzenie, dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, są wymagane w celu świadczenia usług, o które prosisz.

Podane przez Ciebie dane będą przechowywane w Rinova wyłącznie w celu świadczenia usług, które subskrybujesz. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Nasza polityka prywatności opiera się na przepisach Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (RODO). W tym kontekście informujemy, że Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail zostaną zapisane w naszej bazie danych w celu świadczenia e-usług, które subskrybujesz na tej stronie. W odniesieniu do wyżej wymienionego prawa, masz prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych u nas, wysyłając prośbę do naszego PEŁNOMOCNIKA OCHRONY DANYCH e-mailem na adres info@rinova.es lub pocztą na adres: Rinova, Calle Corregidor Ruiz De Pereda 8, piętro 3, 14, 29006, Malaga, Hiszpania.

Final Conference!

On May 24th 2024 the COACH Final Conference in Giulianova, Italy.

Join us to hear about “Improving the school climate through the school coaching”. This animated event will focus on early school leaving, and you can meet project partners who will present to teachers, school directors of upper secondary schools, parent associations, representatives of the Italian Ministry of education regional office, students, and municipality staff. The venue will be at the Istituto Crocetti-Cerulli.

Looking forward to seeing you there!